اپیزود ۳ – مالکیت مادی و معنوی آثار دیزاین شده

اپیزود ۳ از پادکست فارسی رادیو شهرتاش که در این اپیزود، راجع به تعاریف حقوق مادی و معنوی صحبت می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که المان‌های دیزاین شده برای یک برند، نظیر هویت بصری، لوگو و یا کاراکتر (مسکات) برند چه حقوقی را برای خالق اثر و مالک کسب و کار مترتب خواهد شد؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مهمانان این قسمت:

محمد رحیم‌زاده مدیرعامل ایگرد

وهاب منتظری‌پور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

پادکست رادیو شهرتاش یک پادکست فارسی در حوزه برندینگ و دیزاین است که توسط استودیو شهرتاش ضبط و پخش می‌شود. در هر قسمت یک موضوع مرتبط با برندینگ و دیزاین مطرح شده و در ابتدا ترمه لواسانی، مدیر پروژه استودیو شهرتاش به تشریح آن موضوع پرداخته و بعد حسین شهرتاش، مدیر استودیو شهرتاش نیز در بخش دیالوگ استودیو به گفتگو با فعالان این حوزه و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار پرداخته تا در مورد نظرات ایشان بحث و گفت‌وگو صورت گیرد.

وب‌سایت رادیو شهرتاش: radio.shahrtash.com

وب‌سایت استودیو شهرتاش: www.shahrtash.com

رادیو شهرتاش | Shahrtash Radio
رادیو شهرتاش | Shahrtash Radio
اپیزود ۳ - مالکیت مادی و معنوی آثار دیزاین شده
/